תכנון ובניה

אחת מהיסודות בעסקת מקרקעין, היא האפשרות בה ניתן לעשות שימוש ולמצות את מלוא הפוטנציאל של הקרקע.
אנו מלווים יזמים ובעלי קרקעות במסגרת ההליכים השונים מול הרשויות הרלוונטיות לצורך השבחת קרקעות, פיתוח קרקעות, קידום בניה ומיקסום זכויות הבניה.

חלק מהדברים המייחדים את משרדנו הם הבקיאות בדיני תכנון והבנייה ומיסוי מקרקעין, ההיכרות עם ועדות התכנון, היצירתיות והאופן בו אנו מוצאים פתרונות לקשיים בהם נתקלים בעלי קרקעות ויזמים.

במסגרת עבודה זו, אנו מלווים במשך שנים את לקוחותינו בקידום הליכי התכנון ברשויות התכנון השונות ובהליכים משפטיים (ככל ונדרש) יחד עם אנשי מקצוע כגון יועצים, שמאים וכד'.

דילוג לתוכן