hook
תכנון ובניה

אחת מהיסודות בעסקת מקרקעין, היא האפשרות בה ניתן לעשות שימוש ולמצות את מלוא הפוטנציאל של הקרקע.
אנו מלווים יזמים ובעלי קרקעות במסגרת ההליכים השונים מול הרשויות הרלוונטיות לצורך השבחת קרקעות, פיתוח קרקעות, קידום בניה ומיקסום זכויות הבניה.

חלק מהדברים המייחדים את משרדנו הם הבקיאות בדיני תכנון והבנייה ומיסוי מקרקעין, ההיכרות עם ועדות התכנון, היצירתיות והאופן בו אנו מוצאים פתרונות לקשיים בהם נתקלים בעלי קרקעות ויזמים.

במסגרת עבודה זו, אנו מלווים במשך שנים את לקוחותינו בקידום הליכי התכנון ברשויות התכנון השונות ובהליכים משפטיים (ככל ונדרש) יחד עם אנשי מקצוע כגון יועצים, שמאים וכד'.

construction site

תחומי התמחות נוספים

deal

ליווי עסקאות מתוך ראייה רחבה, בדיקה קפדנית ומעמיקה וזירוז תהליכים בזכות קשרים אישיים עם גורמי המקצוע.

real-estate

ניסיון רב שנים בייצוג יזמים ובעלי נכסים המאפשר בחינת העסקה על שלל היבטיה כבר בשלב הראשוני ומציאת פתרון לכל סוגיה לשביעות רצון כל הצדדים.

real-estate (1)

ייצוג יזמים ובעלי זכויות במקרקעין, עם ניסיון ומומחיות באיגוד בעלים בקרקעות מרובות זכויות במשותף תחת הסכמי שיתוף.

building

הנעת תהליכים לשינוי ייעוד הקרקע וייצוג מול הרשויות וועדות התכנון לשם השבחת הזכויות ושיפור אפשרויות הבניה במקרקעין.

property

ליווי עסקאות מקרקעין תוך מתן דגש להשפעות המיסוי על העסקה, תכנון מס אופטימלי ומתן פתרונות יצירתיים.

פרויקטים בתחום

סוגי העסקאות

עסקאות מקרקעין מורכבות

ליווי יזמים ופרטיים בעסקאות נדל"ן

התחדשות עירונית

תמ"א 38 הריסה ובניה

פינוי בינוי

השבחת מקרקעין ושינוי ייעוד

רכישת זכויות במקרקעין

ליווי שוטף של לקוחות בפרויקטים מניבים

דילוג לתוכן